Lenie zawsze mają ochotę coś robić.


lenie-zawsze-mają-ochotę-coś-robić
luc de vauvenarguesleniezawszemająochotęcośrobićlenie zawszezawsze mająmają ochotęochotę coścoś robićlenie zawsze majązawsze mają ochotęmają ochotę cośochotę coś robićlenie zawsze mają ochotęzawsze mają ochotę cośmają ochotę coś robićlenie zawsze mają ochotę cośzawsze mają ochotę coś robić

Le­nie zaw­sze mają ochotę coś robić.Komitet to coś, co składa się przynajmniej z trzech osób nie nadających się do tego, co mają robić, wyznaczonych przez kogoś, kto sam nie ma chęci robić tego, co po dokładnym namyśle okazuje się niepotrzebne.Czego szuka każdy człowiek? Aby być bezpiecznym, szczęśliwym i bez przymusu robić to, na co ma ochotę.Cytaty zawsze mają w sobie coś pusto-odświętnego, a artykuły - wulgaryzującego.Bóg daje nam zawsze siłę i możność robić to, co nam przykazuje robić.Nigdy nie mów ludziom, jak mają wykonywać swe zadania. Powiedz im tylko, co mają robić, a będziesz zdziwiony ich pomysłowością.