Lenistwo idzie tak wolno, że bieda je dogania.


lenistwo-idzie-tak-wolno-że-bieda-dogania
benjamin franklinlenistwoidzietakwolnożebiedadoganialenistwo idzieidzie taktak wolnoże biedabieda jeje doganialenistwo idzie takidzie tak wolnoże bieda jebieda je doganialenistwo idzie tak wolnoże bieda je dogania

Lenistwo idzie tak wolno, ze dogania je bieda.Lenistwo idzie tak wolno, że nędza je dogania.Le­nis­two idzie tak wol­no, że bieda je dogania.W myślach idzie się znacznie dalej, niż można nadążyć czynem, a jednak czyn dogania myśl.Fortuna jeździ na jednym kole, a bieda na dwóch i dlatego też nas bieda częściej dojeżdża.Bieda z biedą wspólny język znajdzie.