Lenistwo idzie tak wolno, że nędza je dogania.


lenistwo-idzie-tak-wolno-że-nędza-dogania
benjamin franklinlenistwoidzietakwolnożenędzadoganialenistwo idzieidzie taktak wolnoże nędzanędza jeje doganialenistwo idzie takidzie tak wolnoże nędza jenędza je doganialenistwo idzie tak wolnoże nędza je dogania

Lenistwo idzie tak wolno, że bieda je dogania.Lenistwo idzie tak wolno, ze dogania je bieda.Le­nis­two idzie tak wol­no, że bieda je dogania.W myślach idzie się znacznie dalej, niż można nadążyć czynem, a jednak czyn dogania myśl.Nic tak nie zniechęca księdza, jak ludzka nędza. ******** Ta­kie małe anomalie, tam nie grzeszy się legalnie! I niejed­na w swej zagrodzie, sie­dzi już w księżow­skim rodzie. ******** Ksiądz dziś la­ta po opłotkach, księdza nędza dziś nie spotka. ******** Dzi­siaj księża katolicy, wszys­tko wiedzą o dziewicy. No i czar­ny ko­lor chluby, nie uwal­nia ich od zguby.Każdy pracuje, aby osiągnąć odpoczynek, tak więc lenistwo czyni nas pracowitymi.