Lenistwo jest łagodną formą samobójstwa.


lenistwo-jest-łagodną-formą-samobójstwa
nicolae lorgalenistwojestłagodnąformąsamobójstwalenistwo jestjest łagodnąłagodną formąformą samobójstwalenistwo jest łagodnąjest łagodną formąłagodną formą samobójstwalenistwo jest łagodną formąjest łagodną formą samobójstwalenistwo jest łagodną formą samobójstwa

Instynkt samozachowawczy jest czasem motorem samobójstwa. -Stanisław Jerzy Lec
instynkt-samozachowawczy-jest-czasem-motorem-samobójstwa
Lenistwo w miłości jest niewybaczalną zbrodnią. -Karel Konrad
lenistwo-w-miłoś-jest-niewybaczalną-zbrodnią
Łagodna kobieta - to niby łapka kocia; ściśnij ją nieco, a uczujesz pazurki. -Anne Louise Stael - Holstein
Łagodna-kobieta-to-niby-łapka-kocia-śśnij-ją-nieco-a-uczujesz-pazurki
Łagodna kobieta - to niby łapka kocia: ściśnij ją nieco, a uczujesz pazurki. -Anne Louise Stael - Holstein
Łagodna-kobieta-to-niby-łapka-kocia-śśnij-ją-nieco-a-uczujesz-pazurki
Utonąć na dnie kieliszka, to także rodzaj samobójstwa. -Leonard Drzewiecki
utonąć-na dnie-kieliszka-to także-rodzaj-samobójstwa