Lenistwo jest łagodną formą samobójstwa.


lenistwo-jest-łagodną-formą-samobójstwa
nicolae lorgalenistwojestłagodnąformąsamobójstwalenistwo jestjest łagodnąłagodną formąformą samobójstwalenistwo jest łagodnąjest łagodną formąłagodną formą samobójstwalenistwo jest łagodną formąjest łagodną formą samobójstwalenistwo jest łagodną formą samobójstwa

Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Instynkt samozachowawczy jest czasem motorem samobójstwa.Lenistwo w miłości jest niewybaczalną zbrodnią.Łagodna kobieta - to niby łapka kocia; ściśnij ją nieco, a uczujesz pazurki.Łagodna kobieta - to niby łapka kocia: ściśnij ją nieco, a uczujesz pazurki.Utonąć na dnie kieliszka, to także rodzaj samobójstwa.