Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha.


lenistwo-jest-głupotą-ciała-a-głupota-lenistwem-ducha
johann gottfried seumalenistwojestgłupotąciałagłupotalenistwemduchalenistwo jestjest głupotągłupotą ciałagłupota lenistwemlenistwem duchalenistwo jest głupotąjest głupotą ciałaa głupota lenistwemgłupota lenistwem duchalenistwo jest głupotą ciałaa głupota lenistwem ducha

Lenistwo jest głupstwem ciała, a głupstwo jest lenistwem duszy.Gdyby głupota od wewnątrz nie była do złudzenia podobna do talentu, a z zewnątrz nie mogła uchodzić za postęp, genialność, nadzieję i ulepszenie, nikt chyba nie zgodziłby się być głupi i głupota w ogóle by nie istniała.Głupota jest brzydotą psychologiczną.Najgorszą rzeczą jest głupota.Głupota jest siostrą zbrodni.Genialność ma granice, głupota jest bezgraniczna.