Lenistwo jest głupstwem ciała, a głupstwo jest lenistwem duszy.


lenistwo-jest-głupstwem-ciała-a-głupstwo-jest-lenistwem-duszy
alojzy Żółkowskilenistwojestgłupstwemciałagłupstwolenistwemduszylenistwo jestjest głupstwemgłupstwem ciałagłupstwo jestjest lenistwemlenistwem duszylenistwo jest głupstwemjest głupstwem ciałaa głupstwo jestgłupstwo jest lenistwemjest lenistwem duszylenistwo jest głupstwem ciałaa głupstwo jest lenistwemgłupstwo jest lenistwem duszya głupstwo jest lenistwem duszy

Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha. -Johann Gottfried Seuma
lenistwo-jest-głupotą-ciała-a-głupota-lenistwem-ducha
Jeśli milion ludzi wierzy w głupstwo, to jednak wciąż pozostaje ono głupstwem. -Anatole France
jeśli-milion-ludzi-wierzy-w-głupstwo-to-jednak-wciąż-pozostaje-ono-głupstwem
Człowiek nie jest duszą używającą ciała, lecz kom­po­zycją duszy i ciała. -św. Tomasz z Akwinu
człowiek-nie jest duszą-używającą-ciała-lecz-kom­po­zycją-duszy-i ciała
Śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała. -Platon
Śmierć-jest-oddzieleniem-duszy-od-ciała
Farba jest pożywieniem ciała i duszy - oczu i rozumu. -Jan Cybis
farba-jest-pożywieniem-ciała-i-duszy-oczu-i-rozumu
Kobieta nie umie oddzielić duszy od ciała. Jest istotą niezłożoną, jak zwierzęta. -Charles Baudelaire
kobieta-nie-umie-oddzielić-duszy-od-ciała-jest-istotą-niezłożoną-jak-zwierzę