Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić.


lenistwo-to-sztuka-tak-długo-nic-nie-robić-aż-minie-niebezpieczeństwo-gdzie-trzeba-by-coś-zrobić
guntner philipplenistwotosztukatakdługonicnierobićminieniebezpieczeństwogdzietrzebabycośzrobićsztuka taktak długodługo nicnic nienie robićaż minieminie niebezpieczeństwogdzie trzebatrzeba byby coścoś zrobićlenistwo to sztukasztuka tak długotak długo nicdługo nic nienic nie robićaż minie niebezpieczeństwogdzie trzeba bytrzeba by cośby coś zrobićlenistwo to sztuka taksztuka tak długo nictak długo nic niedługo nic nie robićgdzie trzeba by cośtrzeba by coś zrobićlenistwo to sztuka tak długosztuka tak długo nic nietak długo nic nie robićgdzie trzeba by coś zrobić

Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić.Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz.Cóż robić, trzeba pokazywać swą twarz wszędzie, gdzie się ją ma.Żeby coś robić, trzeba mieć nadzieję, że się to zrobi.Nie tylko u nas, ale i gdzie indziej trzeba było wyglądać tak, jakby się nic nie robiło.Lenistwo traci, praca zyskuje ostrożna; nie odkładaj na jutro, co dziś zrobić można.