Lenistwo traci, praca zyskuje ostrożna; nie odkładaj na jutro, co dziś zrobić można.


lenistwo-traci-praca-zyskuje-ostrożna-nie-odkładaj-na-jutro-co-dziś-zrobić-można
franciszek karpińskilenistwotracipracazyskujeostrożnanieodkładajnajutrocodziśzrobićmożnalenistwo tracipraca zyskujezyskuje ostrożnanie odkładajodkładaj nana jutroco dziśdziś zrobićzrobić możnapraca zyskuje ostrożnanie odkładaj naodkładaj na jutroco dziś zrobićdziś zrobić możnanie odkładaj na jutroco dziś zrobić można

Co masz zrobić dziś, nie odkładaj na jutro. -Hezjod
co-masz-zrobić-dziś-nie-odkładaj-na-jutro
Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
zrób-dziś-co-masz-zrobić-jutro-mów-jutro-co-masz-powiedzieć-dziś
Miłość - gra, w której traci on, traci ona, a zyskuje tylko gatunek. -Andre Prevost
miłość-gra-w-której-traci-on-traci-ona-a-zyskuje-tylko-gatunek
Dzis jest dzis. co bedzie jutro... po­mar­twie sie jutro... 40 lat tak prze­zylam ..z us­mie­chem na ustach... -ichwillfreisein
dzis-jest dzis-co-bedzie-jutro-po­mar­twie-sie-jutro-40-lat-tak-prze­zylam-z-us­mie­chem-na ustach
Społeczeństwo, które oswaja swoich buntowników, zyskuje spokój, ale traci przyszłość. -Anthony De Mello
społeczeństwo-które-oswaja-swoich-buntowników-zyskuje-spokój-ale-traci-przyszłość