Leniwy i pilny nie mogą z sobą dobrze współżyć, leniwy za bardzo gardzi pilnym.


leniwy-i-pilny-nie-mogą-z-sobą-dobrze-współżyć-leniwy-za-bardzo-gardzi-pilnym
marie von ebner - eschenbachleniwypilnyniemogąsobądobrzewspółżyćleniwyzabardzogardzipilnymleniwy ii pilnypilny nienie mogąmogą zz sobąsobą dobrzedobrze współżyćleniwy zaza bardzobardzo gardzigardzi pilnymleniwy i pilnyi pilny niepilny nie mogąnie mogą zmogą z sobąz sobą dobrzesobą dobrze współżyćleniwy za bardzoza bardzo gardzibardzo gardzi pilnymleniwy i pilny niei pilny nie mogąpilny nie mogą znie mogą z sobąmogą z sobą dobrzez sobą dobrze współżyćleniwy za bardzo gardziza bardzo gardzi pilnymleniwy i pilny nie mogąi pilny nie mogą zpilny nie mogą z sobąnie mogą z sobą dobrzemogą z sobą dobrze współżyćleniwy za bardzo gardzi pilnym

Leniwy: człowiek, który nie udaje, że pracuje.Leniwy niweczy zamiary Boga.Za­pat­rze­ni Są czy ich nie ma? Styg­nie herbata w której pływa ka­wałek cyt­ry­ny leniwy… Czas, które­go dla nich nie ma… Są tyl­ko Oni Je­go dłonie, Usta Oczy Jej... Za­pat­rze­ni w dzieła sztuki… I ta zimna, chłod­na herbata (jej uśmiech, pocałunek) w której pływa ka­wałek cyt­ry­ny leniwy… Czas, które­go brak… Za­pat­rze­ni Są czy ich nie ma ? Bo chce­my zamykać… Orzech włoski, osieł leniwy, białagłowa zła po kiju lepsze.Leniwy zażywa rzeczy jako skąpy zwierzyny, wtenczas ją na stół dając, kiedy się zaśmierdzi.Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik.