Lep­sza pra­ca niedołężna jak próżniac­two doskonałe.


lep­sza-pra­ca-niedołężna-jak próżniac­two-doskonałe
wincenty ignacy marewiczlep­szapra­caniedołężnajak próżniac­twodoskonałelep­sza pra­capra­ca niedołężnaniedołężna jak próżniac­twojak próżniac­two doskonałelep­sza pra­ca niedołężnapra­ca niedołężna jak próżniac­twoniedołężna jak próżniac­two doskonałelep­sza pra­ca niedołężna jak próżniac­twopra­ca niedołężna jak próżniac­two doskonałelep­sza pra­ca niedołężna jak próżniac­two doskonałe

Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe. -Wincenty Ignacy Marewicz
lepsza-praca-niedołężna-jak-próżniactwo-doskonałe
Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott
na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
Gdyby wszystko na tym padole było doskonałe, nic nie byłoby doskonałe. -Denis Diderot
gdyby-wszystko-na-tym-padole-było-doskonałe-nic-nie-byłoby-doskonałe
Na­wet naj­lep­sza te­raźniej­szość marzy o lep­szej przyszłości. -Władysław Grzeszczyk
na­wet-naj­lep­sza-te­raźniej­szość-marzy-o lep­szej-przyszłoś