Lepiej się wrócić, niż nadal iść źle rozpoczętą drogą.


lepiej-ę-wróć-ż-nadal-iść-ź-rozpoczętą-drogą
binderlepiejsięwrócićniżnadaliśćźlerozpoczętądrogąlepiej sięsię wrócićniż nadalnadal iśćźle rozpoczętąrozpoczętą drogąlepiej się wrócićniż nadal iśćnadal iść źleiść źle rozpoczętąźle rozpoczętą drogąniż nadal iść źlenadal iść źle rozpoczętąiść źle rozpoczętą drogąniż nadal iść źle rozpoczętąnadal iść źle rozpoczętą drogą

Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle.By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofaćLepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.Lepiej umieć mało, niż źle umieć.