Lepiej aby twoi krewni rządzili twoim domem, niż krewni twojej żony .


lepiej-aby-twoi-krewni-rządzili-twoim-domem-ż-krewni-twojej-żony
anonimlepiejabytwoikrewnirządzilitwoimdomemniżtwojejżonylepiej abyaby twoitwoi krewnikrewni rządzilirządzili twoimtwoim domemniż krewnikrewni twojejtwojej żonyżonylepiej aby twoiaby twoi krewnitwoi krewni rządzilikrewni rządzili twoimrządzili twoim domemniż krewni twojejkrewni twojej żonytwojej żonylepiej aby twoi krewniaby twoi krewni rządzilitwoi krewni rządzili twoimkrewni rządzili twoim domemniż krewni twojej żonykrewni twojej żonylepiej aby twoi krewni rządziliaby twoi krewni rządzili twoimtwoi krewni rządzili twoim domemniż krewni twojej żony

Najkosztowniejsze są darmowe porady finansowe, których udzielają przyjaciele i ubodzy krewni. -Bogaty Ojciec
najkosztowniejsze-są-darmowe-porady-finansowe-których-udzielają-przyjaciele-i-ubodzy-krewni
Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna. -Cyceron
drodzy-są-rodzice-dzieci-krewni-domownicy-ale-miłość-wszystkiego-zawarła-w-sobie-ojczyzna
Przyjaciółmi nie są wcale wszyscy krewni i powinowaci, lecz ci, którzy myślą jednakowo o tym, co pożyteczne. -Demokryt
przyjaciółmi-nie-są-wcale-wszyscy-krewni-i-powinowaci-lecz-którzy-myślą-jednakowo-o-tym-co-pożyteczne
Kiedy wszyscy wokół są przerażeni twoim niewłaściwym zachowaniem, przyjaciele mają niesamowitą zdolność dostrzegania dobrych stron twojej osobowości. -Charlotte Gray
kiedy-wszyscy-wokół-są-przerażeni-twoim-niewłaściwym-zachowaniem-przyjaciele-mają-niesamowitą-zdolność-dostrzegania-dobrych-stron-twojej
Mąż to mężczyzna, który w drugim dniu twojej grypy mówi, że wyglądasz już dużo lepiej. -Anonim
mąż-to-mężczyzna-który-w-drugim-dniu-twojej-grypy-mówi-że-wyglądasz-już-żo-lepiej
Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie. -Anonim
kobiety-znają-nas-lepiej-ż-my-kobiety-często-lepiej-ż-my-samych-siebie