Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać


lepiej-bez-celu-iść-naprzód-ż-bez-celu-stać-w-miejscu-a-z-pewnośą-o-niebo-lepiej-ż-bez-celu-ę-cofać
andrzej sapkowskilepiejbezceluiśćnaprzódniżstaćmiejscupewnościąniebolepiejsięcofaćlepiej bezbez celucelu iśćiść naprzódnaprzód niżniż bezbez celucelu staćstać ww miejscuz pewnościąpewnością oo nieboniebo lepiejniż bezbez celucelu sięsię cofaćlepiej bez celubez celu iśćcelu iść naprzódiść naprzód niżnaprzód niż bezniż bez celubez celu staćcelu stać wstać w miejscua z pewnościąz pewnością opewnością o nieboo niebo lepiejniż bez celubez celu sięcelu się cofaćlepiej bez celu iśćbez celu iść naprzódcelu iść naprzód niżiść naprzód niż beznaprzód niż bez celuniż bez celu staćbez celu stać wcelu stać w miejscua z pewnością oz pewnością o niebopewnością o niebo lepiejniż bez celu siębez celu się cofaćlepiej bez celu iść naprzódbez celu iść naprzód niżcelu iść naprzód niż beziść naprzód niż bez celunaprzód niż bez celu staćniż bez celu stać wbez celu stać w miejscua z pewnością o nieboz pewnością o niebo lepiejniż bez celu się cofać

Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać. -Andrzej Sapkowski
lepiej-bez-celu-iść-naprzód-ż-bez-celu-stać-w-miejscu-z-pewnośą-o-niebo-lepiej-ż-bez-celu-ę-cofać
niemoc to taka skuteczność roz­ciąga chwilę na wieczność by po­tem ją  zdewastować bez sen­su bez celu bez słowa i mer­da ogonem ra­dośnie spełniła swój psi obowiązek  -Papillondenuit
niemoc-to taka-skuteczność-roz­ąga-chwilę-na-wieczność-by-po­tem-ją -zdewastować-bez-sen­su-bez-celu-bez-słowa-i-mer­da-ogonem
Bez celu i sensu podróżować nie warto. -Michał Radgowski
bez-celu-i-sensu-podróżować-nie-warto
Lepiej pisać bez namysłu, niż namyślając się za mało. -Tristan Bernard
lepiej-pisać-bez-namysłu-ż-namyślając-ę-za-ło