Lepiej być nienawidzonym za to, kim jesteś, niż być kochanym za to, kim nigdy nie byłeś.


lepiej-być-nienawidzonym-za-to-kim-jesteś-ż-być-kochanym-za-to-kim-nigdy-nie-byłeś
andre gidelepiejbyćnienawidzonymzatokimjesteśniżkochanymnigdyniebyłeślepiej byćbyć nienawidzonymnienawidzonym zakim jesteśniż byćbyć kochanymkochanym zakim nigdynigdy nienie byłeślepiej być nienawidzonymbyć nienawidzonym zaniż być kochanymbyć kochanym zakim nigdy nienigdy nie byłeślepiej być nienawidzonym zaniż być kochanym zakim nigdy nie byłeś

Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.Żeby być wiel­kim, trze­ba być naj­pierw ma­lut­kim ...Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce Chcąc być kimś innym, trwonisz to kim jesteśJeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś.