Lepiej być nieszczęśliwym Sokratesem, niż zadowolonym głupcem.


lepiej-być-nieszczęśliwym-sokratesem-ż-zadowolonym-głupcem
john stuart milllepiejbyćnieszczęśliwymsokratesemniżzadowolonymgłupcemlepiej byćbyć nieszczęśliwymnieszczęśliwym sokratesemniż zadowolonymzadowolonym głupcemlepiej być nieszczęśliwymbyć nieszczęśliwym sokratesemniż zadowolonym głupcemlepiej być nieszczęśliwym sokratesem

Le­piej być nie­szczęśli­wym Sok­ra­tesem, niż za­dowo­lonym głupcem.Lepiej cierpieć czasem zło, niż je wyrządzać; i być czasem nawet oszukanym, niż być niegodnym zaufania.Nie każdy, kto ma swoją Ksantypę, musi być koniecznie Sokratesem.Być człowiekiem - to dostateczny powód, żeby być nieszczęśliwym.Lepiej być starą niż martwą.Lepiej być cytowanym niż uczciwym.