Lepiej być starą niż martwą.


lepiej-być-starą-ż-martwą
brigitte bardotlepiejbyćstarąniżmartwąlepiej byćbyć starąstarą niżniż martwąlepiej być starąbyć starą niżstarą niż martwąlepiej być starą niżbyć starą niż martwąlepiej być starą niż martwą

Le­piej być starą niż martwą.Lepiej cierpieć czasem zło, niż je wyrządzać; i być czasem nawet oszukanym, niż być niegodnym zaufania.Lepiej być cytowanym niż uczciwym.Lepiej być nienawidzonym za to, kim jesteś, niż być kochanym za to, kim nigdy nie byłeś.Lepiej być nieszczęśliwym Sokratesem, niż zadowolonym głupcem.Lepiej rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie.