Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle.


lepiej-chyba-pójść-choćby-kawałek-dobrą-drogą-ż-zajść-daleko-lecz-ź
platonlepiejchybapójśćchoćbykawałekdobrądrogąniżzajśćdalekoleczźlelepiej chybachyba pójśćpójść choćbychoćby kawałekkawałek dobrądobrą drogąniż zajśćzajść dalekolecz źlelepiej chyba pójśćchyba pójść choćbypójść choćby kawałekchoćby kawałek dobrąkawałek dobrą drogąniż zajść dalekolepiej chyba pójść choćbychyba pójść choćby kawałekpójść choćby kawałek dobrąchoćby kawałek dobrą drogąlepiej chyba pójść choćby kawałekchyba pójść choćby kawałek dobrąpójść choćby kawałek dobrą drogą

Lepiej się wrócić, niż nadal iść źle rozpoczętą drogą.Kawałek mięsa jest lepszy niż kawałek chleba, nawet pod względem składu chemicznego!Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko. . .Kto stawia głównie na intelekt, ten wprawdzie może zajść daleko, myli on jednak grunt z wodą i kiedyś utonie.Którą drogą człowiek chce pójść, tą na­leży go prowadzić.