Lepiej, gdyby istniały niesprawiedliwości, niż gdyby je usunąć w niesprawiedliwy sposób.


lepiej-gdyby-istniały-niesprawiedliwoś-ż-gdyby-usunąć-w-niesprawiedliwy-sposób
johann wolfgang goethelepiejgdybyistniałyniesprawiedliwościniżusunąćniesprawiedliwysposóbgdyby istniałyistniały niesprawiedliwościniż gdybygdyby jeje usunąćusunąć ww niesprawiedliwyniesprawiedliwy sposóbgdyby istniały niesprawiedliwościniż gdyby jegdyby je usunąćje usunąć wusunąć w niesprawiedliwyw niesprawiedliwy sposóbniż gdyby je usunąćgdyby je usunąć wje usunąć w niesprawiedliwyusunąć w niesprawiedliwy sposóbniż gdyby je usunąć wgdyby je usunąć w niesprawiedliwyje usunąć w niesprawiedliwy sposób

Lepiej by było, gdyby wszystkie arcydzieła sztuki przepadały, niż gdyby ptaki przestały się gnieździć na gałęziach.To lepiej, że nieznane pozostanie nieznanym, niż gdyby ilość tajemnic miała się powiększyć.Lepiej gdy cię zaczepią z tyłu, a przeproszą z przodu, niż gdyby ci się to nigdy nie zdarzyło.Niesprawiedliwy to ktoś, kto źle używa swoich dóbr, albo uzurpuje sobie cudze dobra, albo do tego co posiada, doszedł w sposób niesprawiedliwy.Gdyby księżyc umiał mówić, gdyby odgadł myśli me, to na pewno by wypaplał, jak ja bardzo kocham Cię.Na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło i jakby wyglądała ziemia, gdyby z niej zniknęły cienie?