Lepiej jest szukać pięknych słów, niż zadawać śmierć.


lepiej-jest-szukać-pięknych-słów-ż-zadawać-śmierć
jaroslav seifertlepiejjestszukaćpięknychsłówniżzadawaćśmierćlepiej jestjest szukaćszukać pięknychpięknych słówniż zadawaćzadawać śmierćlepiej jest szukaćjest szukać pięknychszukać pięknych słówniż zadawać śmierćlepiej jest szukać pięknychjest szukać pięknych słówlepiej jest szukać pięknych słów

Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.Łatwiej jest zadawać filozoficzne pytania, niż na nie odpowiadać.Od pięknych słów da­leko do czynu...Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią.