Lepiej jest zginąć stojąc, niż żyć na kolanach.


lepiej-jest-zginąć-stojąc-ż-żyć-na-kolanach
emiliano zapatalepiejjestzginąćstojącniżżyćnakolanachlepiej jestjest zginąćzginąć stojącżyć nana kolanachlepiej jest zginąćjest zginąć stojącniż żyć nażyć na kolanachlepiej jest zginąć stojącniż żyć na kolanach

Le­piej zginąć stojąc, niż żyć na kolanach.Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach.Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.Lepiej paść z godnością niż żyć w hańbie.Po wielu latach przyznaję, że byłem w błędzie na temat Ewy. Lepiej jest bowiem żyć poza rajem z nią, niż w raju bez niej.Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu.