Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze.


lepiej-kontrolować-błędy-swoje-ż-cudze
demokrytlepiejkontrolowaćbłędyswojeniżcudzelepiej kontrolowaćkontrolować błędybłędy swojeswoje niżniż cudzelepiej kontrolować błędykontrolować błędy swojebłędy swoje niżswoje niż cudzelepiej kontrolować błędy swojekontrolować błędy swoje niżbłędy swoje niż cudzelepiej kontrolować błędy swoje niżkontrolować błędy swoje niż cudze

Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż z własnych. -Charles Chaplin
na-cudze-błędy-patrzymy-jak-na-cudze-żony-mamy-z-nich-żo-więcej-radoś-ż-z-własnych
Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż ze swoich własnych. -Charles Chaplin
na-cudze-błędy-patrzymy-jak-na-cudze-żony-mamy-z-nich-żo-więcej-radoś-ż-ze-swoich-własnych
Le­piej kon­tro­lować swo­je błędy niż cudze. -Demokryt
le­piej-kon­tro­lować-swo­-błędy-ż-cudze
Każdy woli potępiać cudze wady niż swoje. -Anonim
każdy-woli-potępiać-cudze-wady-ż-swoje
Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska
na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Cudze błędy mamy przed oczyma, własne za plecami. -Seneka
cudze-błędy-mamy-przed-oczyma-własne-za-plecami