Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć.


lepiej-nic-nie-mówić-ż-głupio-milczeć
anonimlepiejnicniemówićniżgłupiomilczećlepiej nicnic nienie mówićniż głupiogłupio milczećlepiej nic nienic nie mówićniż głupio milczećlepiej nic nie mówić

Lepiej nic nie mówić i sprawiać tylko wrażenie głupca, niż odezwać się, by rozwiać wszelkie złudzenia. -Rami Belson
lepiej-nic-nie-mówić-i-sprawiać-tylko-wrażenie-głupca-ż-odezwać-ę-by-rozwiać-wszelkie-złudzenia
Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić. -Jan XXII
nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić. -Jan XXIII
nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić