Lepiej nic nie mówić i sprawiać tylko wrażenie głupca, niż odezwać się, by rozwiać wszelkie złudzenia.


lepiej-nic-nie-mówić-i-sprawiać-tylko-wrażenie-głupca-ż-odezwać-ę-by-rozwiać-wszelkie-złudzenia
rami belsonlepiejnicniemówićsprawiaćtylkowrażeniegłupcaniżodezwaćsiębyrozwiaćwszelkiezłudzenialepiej nicnic nienie mówićmówić ii sprawiaćsprawiać tylkotylko wrażeniewrażenie głupcaniż odezwaćodezwać sięby rozwiaćrozwiać wszelkiewszelkie złudzenialepiej nic nienic nie mówićnie mówić imówić i sprawiaći sprawiać tylkosprawiać tylko wrażenietylko wrażenie głupcaniż odezwać sięby rozwiać wszelkierozwiać wszelkie złudzenialepiej nic nie mówićnic nie mówić inie mówić i sprawiaćmówić i sprawiać tylkoi sprawiać tylko wrażeniesprawiać tylko wrażenie głupcaby rozwiać wszelkie złudzenialepiej nic nie mówić inic nie mówić i sprawiaćnie mówić i sprawiać tylkomówić i sprawiać tylko wrażeniei sprawiać tylko wrażenie głupca

Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain
lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain
lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydawać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć. -Anonim
lepiej-nic-nie-mówić-ż-głupio-milczeć
Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu. -Klemens Maria Hoffbauer
lepiej-jest-mówić-z-bogiem-o-grzeszniku-ż-z-grzesznikiem-o-bogu