Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.


lepiej-nie-mówić-nic-ż-mówić-to-bez-miłoś
ulta ranke-heinemannlepiejniemówićnicniżtobezmiłościlepiej nienie mówićmówić nicniż mówićbez miłościlepiej nie mówićnie mówić nicmówić to bezlepiej nie mówić nicniż mówić to bezmówić to bez miłościniż mówić to bez miłości

Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć. -Anonim
lepiej-nic-nie-mówić-ż-głupio-milczeć
Lepiej nic nie mówić i sprawiać tylko wrażenie głupca, niż odezwać się, by rozwiać wszelkie złudzenia. -Rami Belson
lepiej-nic-nie-mówić-i-sprawiać-tylko-wrażenie-głupca-ż-odezwać-ę-by-rozwiać-wszelkie-złudzenia
Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu. -Klemens Maria Hoffbauer
lepiej-jest-mówić-z-bogiem-o-grzeszniku-ż-z-grzesznikiem-o-bogu