Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.


lepiej-nie-mówić-nic-ż-mówić-to-bez-miłoś
ulta ranke-heinemannlepiejniemówićnicniżtobezmiłościlepiej nienie mówićmówić nicniż mówićbez miłościlepiej nie mówićnie mówić nicmówić to bezlepiej nie mówić nicniż mówić to bezmówić to bez miłościniż mówić to bez miłości

Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć.Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym.Lepiej nic nie mówić i sprawiać tylko wrażenie głupca, niż odezwać się, by rozwiać wszelkie złudzenia.Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu.O miłości można mówić bez końca.