Lepiej paść z godnością niż żyć w hańbie.


lepiej-paść-z-godnośą-ż-żyć-w-hańbie
tacytlepiejpaśćgodnościąniżżyćhańbielepiej paśćpaść zz godnościągodnością niżw hańbielepiej paść zpaść z godnościąz godnością niżgodnością niż żyćżyć w hańbielepiej paść z godnościąpaść z godnością niżz godnością niż żyćgodnością niż żyć wniż żyć w hańbielepiej paść z godnością niżpaść z godnością niż żyćz godnością niż żyć wgodnością niż żyć w hańbie

Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach.Lepiej jest zginąć stojąc, niż żyć na kolanach.Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu.0 miłości ! O jedyne słońce szczęścia w ludzkim niebie ! Lepiej z tobą żyć godzinę niż wieki bez ciebie.Po wielu latach przyznaję, że byłem w błędzie na temat Ewy. Lepiej jest bowiem żyć poza rajem z nią, niż w raju bez niej.