Lepiej pisać bez namysłu, niż namyślając się za mało.


lepiej-pisać-bez-namysłu-ż-namyślając-ę-za-ło
tristan bernardlepiejpisaćbeznamysłuniżnamyślającsięzamałolepiej pisaćpisać bezbez namysłuniż namyślającnamyślając sięsię zaza małolepiej pisać bezpisać bez namysłuniż namyślając sięnamyślając się zasię za małolepiej pisać bez namysłuniż namyślając się zanamyślając się za małoniż namyślając się za mało

Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofaćLepiej śmiechem jest pisać niż łzami. W śmiechu jest całe bogactwo człowieka.Lepiej jest kochać dwa razy za dużo niż raz za mało.Nie zawsze ten dotrzyma, kto godzi się bez namysłu.Le­piej pi­sać bez na­mysłu, niż na­myślając się za mało.