Lepiej pokutować za to, czego się użyło, aniżeli żałować tego, czego się nie zaznało.


lepiej-pokutować-za-to-czego-ę-użyło-aniżeli-żałować-tego-czego-ę-nie-zaznało
giovanni boccacciolepiejpokutowaćzatoczegosięużyłoaniżeliżałowaćtegoniezaznałolepiej pokutowaćpokutować zaczego sięsię użyłoaniżeli żałowaćżałować tegoczego sięsię nienie zaznałolepiej pokutować zaczego się użyłoaniżeli żałować tegoczego się niesię nie zaznałoczego się nie zaznało

Le­piej po­kuto­wać za to, cze­go się użyło, aniżeli żałować te­go, cze­go się nie zaznało.Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie.Lepiej zgrzeszyć i żałować, niż żałować że się nie zgrzeszyło.