Lepiej ponieść porażkę, będąc oryginalnym, niż osiągnąć sukces dzięki imitacji.


lepiej-ponieść-porażkę-będąc-oryginalnym-ż-osiągnąć-sukces-dzięki-imitacji
hermann melvillelepiejponieśćporażkębędącoryginalnymniżosiągnąćsukcesdziękiimitacjilepiej ponieśćponieść porażkęniż osiągnąćosiągnąć sukcessukces dziękidzięki imitacjilepiej ponieść porażkęniż osiągnąć sukcesosiągnąć sukces dziękisukces dzięki imitacjiniż osiągnąć sukces dziękiosiągnąć sukces dzięki imitacjiniż osiągnąć sukces dzięki imitacji

Mnóstwo ludzi marzy o sukcesie. Według mnie, sukces można osiągnąć tylko dzięki powtarzającym się porażkom, które ciągle należy analizować. Tak naprawdę sukces to 1% pracy wykonanej w 99% dzięki niepowodzeniom.Gdybym powiedział Wam, że istnieje meda dzięki której możecie stać się bogaci, sławni, osiągnąć sukces i szczęście - co byście na to odpowiedzieli?Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę.Lepiej zostać pokonanym, walcząc w zgodzie z zasadami, niż zwyciężyć dzięki kłamstwu.Lepiej, by się nas bano niż kochano, jeśli nie da się osiągnąć obu tych rzeczy naraz.