Lepiej poznamy kogoś po godzinie zabawy, niż po roku rozmów.


lepiej-poznamy-kogoś-po-godzinie-zabawy-ż-po-roku-rozmów
platonlepiejpoznamykogośpogodziniezabawyniżrokurozmówlepiej poznamypoznamy kogośkogoś popo godziniegodzinie zabawyniż popo rokuroku rozmówlepiej poznamy kogośpoznamy kogoś pokogoś po godziniepo godzinie zabawyniż po rokupo roku rozmówlepiej poznamy kogoś popoznamy kogoś po godziniekogoś po godzinie zabawyniż po roku rozmówlepiej poznamy kogoś po godziniepoznamy kogoś po godzinie zabawy

Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie.Wygląda na to, że moralność stała się sprawą mody: narkotyki i de Sade jednego roku, kakao i dziewictwo - w roku następnym.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofaćLepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.W tej sprawie - kiedy białogłowa chce i pragnie - zgoła niepotrzeba, aby miłośnik troskał się o wymyślenie okazji, bowiem ona znajdzie ich więcej w godzinie, niż my wszyscy moglibyśmy uczynić w stu leciech.Łatwiej jest uciec samemu, niż przyjąć ucieczkę kogoś od siebie.