Lepiej przemilczeć obelgi niż zwyciężać je odpowiadając na nie.


lepiej-przemilczeć-obelgi-ż-zwyciężać-odpowiadając-na-nie
anonimlepiejprzemilczećobelginiżzwyciężaćodpowiadającnanielepiej przemilczećprzemilczeć obelgiobelgi niżniż zwyciężaćzwyciężać jeje odpowiadającodpowiadając nana nielepiej przemilczeć obelgiprzemilczeć obelgi niżobelgi niż zwyciężaćniż zwyciężać jezwyciężać je odpowiadającje odpowiadając naodpowiadając na nielepiej przemilczeć obelgi niżprzemilczeć obelgi niż zwyciężaćobelgi niż zwyciężać jeniż zwyciężać je odpowiadajączwyciężać je odpowiadając naje odpowiadając na nielepiej przemilczeć obelgi niż zwyciężaćprzemilczeć obelgi niż zwyciężać jeobelgi niż zwyciężać je odpowiadającniż zwyciężać je odpowiadając nazwyciężać je odpowiadając na nie

Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofaćObelgi są racjami tych, którzy nie mają racji.Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść.Co in­ne­go jest uk­ryć, co in­ne­go przemilczeć.