Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach.


lepiej-umrzeć-stojąc-ż-żyć-na-kolanach
dolores ibarrurilepiejumrzećstojącniżżyćnakolanachlepiej umrzećumrzeć stojącstojąc niżżyć nana kolanachlepiej umrzeć stojącumrzeć stojąc niżstojąc niż żyćniż żyć nażyć na kolanachlepiej umrzeć stojąc niżumrzeć stojąc niż żyćstojąc niż żyć naniż żyć na kolanachlepiej umrzeć stojąc niż żyćumrzeć stojąc niż żyć nastojąc niż żyć na kolanach

Lepiej jest zginąć stojąc, niż żyć na kolanach. -Emiliano Zapata
lepiej-jest-zginąć-stojąc-ż-żyć-na-kolanach
Le­piej zginąć stojąc, niż żyć na kolanach. -MrJakvb
le­piej-zginąć-stojąc-ż-żyć-na kolanach
Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko. -Fiodor Dostojewski
dlaczego-ludzie-potrafią-lepiej-umierać-ż-żyć-dlatego-że-żyć-trzeba-długo-a-umrzeć-można-prędko
Lepiej umrzeć od razu, niż cale życie spędzić w strachu. -Ezop
lepiej-umrzeć-od-razu-ż-cale-życie-spędzić-w-strachu
Lepiej umrzeć od razu, niż całe życie przepędzić w strachu. -Ezop
lepiej-umrzeć-od-razu-ż-całe-życie-przepędzić-w-strachu
Lepiej paść z godnością niż żyć w hańbie. -Tacyt
lepiej-paść-z-godnośą-ż-żyć-w-hańbie