Lepiej zbyt wierzyć w ludzi niż nie wierzyć wcale.


lepiej-zbyt-wierzyć-w-ludzi-ż-nie-wierzyć-wcale
anonimlepiejzbytwierzyćludziniżniewcalelepiej zbytzbyt wierzyćwierzyć ww ludziludzi niżniż nienie wierzyćwierzyć wcalelepiej zbyt wierzyćzbyt wierzyć wwierzyć w ludziw ludzi niżludzi niż nieniż nie wierzyćnie wierzyć wcalelepiej zbyt wierzyć wzbyt wierzyć w ludziwierzyć w ludzi niżw ludzi niż nieludzi niż nie wierzyćniż nie wierzyć wcalelepiej zbyt wierzyć w ludzizbyt wierzyć w ludzi niżwierzyć w ludzi niż niew ludzi niż nie wierzyćludzi niż nie wierzyć wcale

Czyż to jest w mocy ludzkiej wierzyć albo nie wierzyć?Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy.Trudno dziś wierzyć w istnienie Boga, zapewne, ale trudniej nie wierzyć w istnienie diabła. Diabla w historii.Nie wierzyć w Boga to smutne. Wierzyć w Boga i wyrządzać komuś krzywdę - to straszne.Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.Łatwiej wierzyć w postęp niż w siebie.