Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.


lepiej-zrozumieć-ło-ż-zrozumieć-ź
anatol francelepiejzrozumiećmałoniżźlelepiej zrozumiećzrozumieć małoniż zrozumiećzrozumieć źlelepiej zrozumieć małoniż zrozumieć źle

Lepiej zrozumieć mało niż zrozumieć źle.Zrozumieć szczęście to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają.Lepiej umieć mało, niż źle umieć.Nie myśl, że wiesz wszystko. Trzeba naprawdę dużo wiedzieć, żeby zrozumieć jak mało się wie.Łatwiej jest zrozumieć konieczność działania, niż działać.Ideałem moim jest kobieta, która byłaby dość mądra na to, by zrozumieć, że trzeba mnie podziwiać, a za mało mądra na to, by pragnąć być przeze mnie podziwianą.