Lepiej zrozumieć mało niż zrozumieć źle.


lepiej-zrozumieć-ło-ż-zrozumieć-ź
anatol francelepiejzrozumiećmałoniżźlelepiej zrozumiećzrozumieć małomało niżniż zrozumiećzrozumieć źlelepiej zrozumieć małozrozumieć mało niżmało niż zrozumiećniż zrozumieć źlelepiej zrozumieć mało niżzrozumieć mało niż zrozumiećmało niż zrozumieć źlelepiej zrozumieć mało niż zrozumiećzrozumieć mało niż zrozumieć źle

Zrozumieć szczęście to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają. -Franz Kafka
zrozumieć-szczęście-to-jakby-zrozumieć-że-grunt-na-którym-stoisz-nie-może-być-szerszy-od-dwóch-stóp-które-go-pokrywają
Nie myśl, że wiesz wszystko. Trzeba naprawdę dużo wiedzieć, żeby zrozumieć jak mało się wie. -Anonim
nie-myśl-że-wiesz-wszystko-trzeba-naprawdę-żo-wiedzieć-żeby-zrozumieć-jak-ło-ę-wie
Łatwiej jest zrozumieć konieczność działania, niż działać. -Georges Clemenceau
Łatwiej-jest-zrozumieć-konieczność-działania-ż-działać
Ideałem moim jest kobieta, która byłaby dość mądra na to, by zrozumieć, że trzeba mnie podziwiać, a za mało mądra na to, by pragnąć być przeze mnie podziwianą. -George Gordon Byron
ideałem-moim-jest-kobieta-która-byłaby-dość-mądra-na-to-by-zrozumieć-że-trzeba-mnie-podziwiać-a-za-ło-mądra-na-to-by-pragnąć-być-przeze