Lepsza śmierć w boju niż życie niewolnika.


lepsza-śmierć-w-boju-ż-życie-niewolnika
emiliano zapatalepszaśmierćbojuniżżycieniewolnikalepsza śmierćśmierć ww bojuboju niżniż życieżycie niewolnikalepsza śmierć wśmierć w bojuw boju niżboju niż życieniż życie niewolnikalepsza śmierć w bojuśmierć w boju niżw boju niż życieboju niż życie niewolnikalepsza śmierć w boju niżśmierć w boju niż życiew boju niż życie niewolnika

Lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Anonim
lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
Honesta mors turpi vita potior - lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Tacyt
honesta-mors-turpi-vita-potior-lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
Zaszczytna śmierć lepsza od haniebnego życia. -Tacyt
zaszczytna-śmierć-lepsza-od-haniebnego-życia
Milsza śmierć wolna, niż życie w kajdanach. -Ignacy Krasicki
milsza-śmierć-wolna-ż-życie-w-kajdanach
Nie ma spraw ważniejszych niż Życie, Miłość i Śmierć. -Ingmar Bergman
nie-spraw-ważniejszych-ż-Życie-miłość-i-Śmierć