Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje.


lepsze-kłamstwo-którym-ę-co-dobrego-sprawi-ż-prawda-którą-ę-co-dobrego-zepsuje
bertrand saadi z szirazulepszekłamstwoktórymsięcodobregosprawiniżprawdaktórązepsujelepsze kłamstwoktórym sięsię coco dobregodobrego sprawiniż prawdaktórą sięsię coco dobregodobrego zepsujektórym się cosię co dobregoco dobrego sprawiktórą się cosię co dobregoco dobrego zepsujektórym się co dobregosię co dobrego sprawiktórą się co dobregosię co dobrego zepsujektórym się co dobrego sprawiktórą się co dobrego zepsuje

Lepsze: Lepsze jest wrogiem dobrego.Lepsze jest wrogiem dobregoLepsze jest wrogiem dobrego.Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa.O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on.Prawda nie sprawia w świecie tyle dobrego, ile złego sprawiają jej pozory.