Lepszy własny jamnik niż wspólna żyrafa.


lepszy-własny-jamnik-ż-wspólna-żyrafa
gandhilepszywłasnyjamnikniżwspólnażyrafalepszy własnywłasny jamnikjamnik niżniż wspólnawspólna żyrafalepszy własny jamnikwłasny jamnik niżjamnik niż wspólnaniż wspólna żyrafalepszy własny jamnik niżwłasny jamnik niż wspólnajamnik niż wspólna żyrafalepszy własny jamnik niż wspólnawłasny jamnik niż wspólna żyrafa

Wszystkie dobre książki mają jedną cechę wspólną: są prawdziwsze, niż gdyby wydarzyły się faktycznie.Nic nie zwodzi nas bardziej niż sąd własny.Nic nie zawodzi nas bardziej niż sąd własny.Lepszy prostak niż niedouczony.Nic nie za­wodzi nas bar­dziej niż sąd własny.Lepszy łut szczęścia, niż funt rozumu.