Li­sia ki­ta mknie liście tańczą wokół niej je­sien­ny wyścig 


li­sia-ki­-mknie-liście-ńczą-wokół-niej-­­ny-wyścig 
to_tylko_łzyli­siaki­tamknieliścietańcząwokółniejje­sien­nywyścig li­sia ki­taki­ta mkniemknie liścieliście tańczątańczą wokółwokół niejniej je­sien­nyje­sien­ny wyścig li­sia ki­ta mknieki­ta mknie liściemknie liście tańcząliście tańczą wokółtańczą wokół niejwokół niej je­sien­nyniej je­sien­ny wyścig li­sia ki­ta mknie liścieki­ta mknie liście tańcząmknie liście tańczą wokółliście tańczą wokół niejtańczą wokół niej je­sien­nywokół niej je­sien­ny wyścig li­sia ki­ta mknie liście tańcząki­ta mknie liście tańczą wokółmknie liście tańczą wokół niejliście tańczą wokół niej je­sien­nytańczą wokół niej je­sien­ny wyścig 

Idę so­bie zamaszyście i opa­da ze mnie życie jak je­sien­ne liście. Ja­kie liście? - dębu, brzo­zy, topoli, ale to boli.szep­ty miłości tańczą sen­nie na wietrze w je­sien­nym parku Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi.Młody poeta liście spod nóg odgarnia Je­sien­ny romans Tańczą wokół drzew Spadły sze­leszczące łzy Suchy deszcz liści Krys­ty­na Sz. 13.09.2015r.Ludzie są jak liście, które wiatr je­sien­ny strąca i po ziemi poz­miata, a wios­na przy­nosi nowe...