Liście laurowe to marne posłanie dla strudzonej głowy.


liście-laurowe-to-marne-posłanie-dla-strudzonej-głowy
dorothy rubinowiczliścielaurowetomarneposłaniedlastrudzonejgłowyliście laurowemarne posłanieposłanie dladla strudzonejstrudzonej głowylaurowe to marnemarne posłanie dlaposłanie dla strudzonejdla strudzonej głowyliście laurowe to marnelaurowe to marne posłaniemarne posłanie dla strudzonejposłanie dla strudzonej głowyliście laurowe to marne posłanielaurowe to marne posłanie dlamarne posłanie dla strudzonej głowy

Idę so­bie zamaszyście i opa­da ze mnie życie jak je­sien­ne liście. Ja­kie liście? - dębu, brzo­zy, topoli, ale to boli.U ludzi marne słowo jest także potęgą.Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy.Marne wykształcenie to rzecz niebezpieczna, ale rozległa niewiedza Jest równie zła.Chrystus umarł za twoje grzechy. Postaraj się, żeby jego śmierć nie poszła na marne.Cóż słowa? - Marne formy, w które myśl człowiek nędze swej nicości powszedniej obleka.