Liberalna demokracja to reżim, w którym demokracja poniża wolność zanim ją zdławi.


liberalna-demokracja-to-reżim-w-którym-demokracja-poniża-wolność-zanim-ją-zdławi
mikołaj gomez davillaliberalnademokracjatoreżimktórymponiżawolnośćzanimzdławiliberalna demokracjaw którymktórym demokracjademokracja poniżaponiża wolnośćwolność zanimzanim jąją zdławidemokracja to reżimw którym demokracjaktórym demokracja poniżademokracja poniża wolnośćponiża wolność zanimwolność zanim jązanim ją zdławiliberalna demokracja to reżimw którym demokracja poniżaktórym demokracja poniża wolnośćdemokracja poniża wolność zanimponiża wolność zanim jąwolność zanim ją zdławiw którym demokracja poniża wolnośćktórym demokracja poniża wolność zanimdemokracja poniża wolność zanim jąponiża wolność zanim ją zdławi

Wolność boryka się z licznymi trudnościami, a demokracja nie jest doskonała, ale my nigdy nie musieliśmy wznosić muru, by zatrzymać naszych ludzi.A to czys­ta wa­riac­ja ta demokracja! A to czysta wariacja ta demokracja!Demokracja jest sprawą przekonań.Rozwiązłość to arystokracja, rozpusta to demokracja.Doskonała demokracja to uniwersalizacja świńskiego sprytu.