Licząc ba­rany cza­sem nies­te­ty trze­ba uwzględnić siebie.


licząc-ba­rany-cza­sem-nies­te­ty-trze­ba-uwzględnić-siebie
ryderliczącba­ranycza­semnies­te­tytrze­bauwzględnićsiebielicząc ba­ranyba­rany cza­semcza­sem nies­te­tynies­te­ty trze­batrze­ba uwzględnićuwzględnić siebielicząc ba­rany cza­semba­rany cza­sem nies­te­tycza­sem nies­te­ty trze­banies­te­ty trze­ba uwzględnićtrze­ba uwzględnić siebielicząc ba­rany cza­sem nies­te­tyba­rany cza­sem nies­te­ty trze­bacza­sem nies­te­ty trze­ba uwzględnićnies­te­ty trze­ba uwzględnić siebielicząc ba­rany cza­sem nies­te­ty trze­baba­rany cza­sem nies­te­ty trze­ba uwzględnićcza­sem nies­te­ty trze­ba uwzględnić siebie

Cza­sem na­wet ka­mienie płaczą w og­ro­dach nies­pełnionych obietnic. -Halina Ewa Olszewska
cza­sem-na­wet-ka­mienie-płaczą-w og­ro­dach-nies­pełnionych-obietnic