Liczebność tłumu bywa zwodniczą miarą ludzkiego ciepła.


liczebność-tłumu-bywa-zwodniczą-miarą-ludzkiego-ciepła
jacek wejrochliczebnośćtłumubywazwodnicząmiarąludzkiegociepłaliczebność tłumutłumu bywabywa zwodniczązwodniczą miarąmiarą ludzkiegoludzkiego ciepłaliczebność tłumu bywatłumu bywa zwodnicząbywa zwodniczą miarązwodniczą miarą ludzkiegomiarą ludzkiego ciepłaliczebność tłumu bywa zwodniczątłumu bywa zwodniczą miarąbywa zwodniczą miarą ludzkiegozwodniczą miarą ludzkiego ciepłaliczebność tłumu bywa zwodniczą miarątłumu bywa zwodniczą miarą ludzkiegobywa zwodniczą miarą ludzkiego ciepła

Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Miara, jaką ktoś mierzy swą miłość, jest miarą biologicznej jego wartości.Dos­ko­nałość jest miarą nieba, dążenie do dos­ko­nałości miarą człowieka.Idę, Włóczęga, Szu­kam miejsca, W którym za­kończę wędrówkę, Podróżuję, La­tar­nie ni­by gwiazdy, Dziś rozświetlają, Drogę mleczną z betonu, Deszcz pada, Wpuść mnie do środka, Nie pat­rz przez szybę, Poz­wa­lając mi moknąć, Zimno, Choć noc ciepła, Zamarzam, Chłód wewnątrz mnie, Szu­kam ciepła, Miej­sca schronienia, Lecz nie ciepła kaloryferów, Nie dachu nad głową, Dom, Ciepło miłości, Ochro­na zrozumienia, Otwórz drzwi proszę.Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia.Nie pod­da­waj się...nie bądź obojętna...prosze...błagam. Zmienie się dla Ciebie...chce Twe­go szczęścia..ciepła. tak strasznie mi bra­kuje Twoich oczu, bijące­go ser­ca, ciepła ciała, najsłod­szych ust, kocha­nego głosu. Bądź - ra­zem po­kona­my świat !