Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.


liczy-ę-nie-to-co-masz-ale-co-robisz-z-tym-co-masz
nieznanyliczysięnietocomaszalerobisztymmaszliczy sięsię nieco maszale coco robiszrobisz zz tymliczy się nieale co robiszco robisz zrobisz z tymale co robisz zco robisz z tymale co robisz z tym

To co złapiesz moc­no ściskasz. Ale gdy trzy­masz pal­ce na brzyt­wie w końcu uci­nasz je. Podziel się tym co masz, bo zos­taną dwa palce.masz wszys­tko, ale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi....Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia.Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia.Cza­sem nad­chodzą ta­kie dni kiedy masz ochotę krzyknąć na cały głos: Tylko przyjaciel powie ci, że strzępią ci się nogawki, że masz twarz umazaną pastą do zębów albo że masz na nogach buty nie do pary.