Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.


lider-to-ktoś-kto-zna-drogę-idzie-drogą-i-pokazuje-drogę
john maxwelllidertoktośktoznadrogęidziedrogąpokazujedrogękto znazna drogęidzie drogądrogą ii pokazujepokazuje drogęlider to ktośkto zna drogęidzie drogą idrogą i pokazujei pokazuje drogęidzie drogą i pokazujedrogą i pokazuje drogęidzie drogą i pokazuje drogę

Wiara chrześcijańska zna drogę przez mękę, ale nie zna drogi obok męki. -Reinhold Niebuhr
wiara-chrześcijańska-zna-drogę-przez-mękę-ale-nie-zna-drogi-obok-męki
Ty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd, ja wolę drogę, która zap­ro­wadzi mnie do celu. -Nick Drake
ty możesz-wyb­rać-drogę-wiodącą-do gwiazd-ja wolę-drogę-która-zap­ro­wadzi-mnie-do celu
wspa­niałe uczucie... wie­dzieć , że jest ktoś kto... widząc jak po­pełniasz ko­lej­ny życiowy błąd... kieru­je Ciebie na właściwą drogę... -aura69
wspa­niałe-uczucie-wie­dzieć- że jest ktoś-kto-widząc-jak po­pełniasz-ko­lej­ny-życiowy-błąd-kieru­-ciebie-na właściwą
Zawsze obieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna. -Marek Aureliusz
zawsze-obieraj-drogę-najkrótszą-albowiem-krótka-droga-jest-naturalna
Droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, ale są kobiety, które znają krótszą drogę. -Jacques Tati
droga-do-serca-mężczyzny-prowadzi-przez-żołądek-ale-są-kobiety-które-znają-krótszą-drogę