Liga moich prześladowców ma zasięg światowy.


liga-moich-prześladowców-zasięg-światowy
jean jacques rousseauligamoichprześladowcówzasięgświatowyliga moichmoich prześladowcówprześladowców mama zasięgzasięg światowyliga moich prześladowcówmoich prześladowców maprześladowców ma zasięgma zasięg światowyliga moich prześladowców mamoich prześladowców ma zasięgprześladowców ma zasięg światowyliga moich prześladowców ma zasięgmoich prześladowców ma zasięg światowy

Niewinność nie ma wrogów, ma tylko prześladowców.Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! Kradłeś po­całun­ki moich dłoni a po­tem zap­la­tałeś je w mo­je włosy Kradłeś po­całun­ki ust moich i za­mykałeś je w swoim wnętrzu Kradłeś zachwyt moich spojrzeń i od­da­wałeś je w namiętności... Roz­kwi­tałam w tęczówkach Twoich oczu Roz­kwi­tałam w Twoim dotyku A Ty pat­rzyłeś jak z zam­knięte­go pąka prze­mieniam się w różę...To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach.jes­teś muzykiem a ja instrumentem mus­kasz moją ta­lię gitary aby grać w mym umyśle na lirze moich marzeń aby móc znów szar­pnąć stru­ny moich westchnień