Literatura polska jest jedna. Gdziekolwiek powstanie piękny wiersz w języku Norwida, należy do jej obszaru.


literatura-polska-jest-jedna-gdziekolwiek-powstanie-piękny-wiersz-w-języku-norwida-należy-do-jej-obszaru
julian przybośliteraturapolskajestjednagdziekolwiekpowstaniepięknywierszjęzykunorwidanależydojejobszaruliteratura polskapolska jestjest jednagdziekolwiek powstaniepowstanie pięknypiękny wierszwiersz ww językujęzyku norwidanależy dodo jejjej obszaruliteratura polska jestpolska jest jednagdziekolwiek powstanie pięknypowstanie piękny wierszpiękny wiersz wwiersz w językuw języku norwidanależy do jejdo jej obszaruliteratura polska jest jednagdziekolwiek powstanie piękny wierszpowstanie piękny wiersz wpiękny wiersz w językuwiersz w języku norwidanależy do jej obszarugdziekolwiek powstanie piękny wiersz wpowstanie piękny wiersz w językupiękny wiersz w języku norwida

Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów. -Johann Wolfgang Goethe
każdego-dnia-trzeba-posłuchać-choćby-krótkiej-piosenki-przeczytać-dobry-wiersz-obejrzeć-piękny-obraz-a-także-śli-to-możliwe-powiedzieć-ę
Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i - jeśli byłoby to możliwe - wypowiedzieć kilka rozsądnych słów. -Johann Wolfgang Goethe
należy-każdego-dnia-posłuchać-krótkiej-pieś-przeczytać-dobry-wiersz-zobaczyć-wspaniały-obraz-i-śli-byłoby-to-możliwe-wypowiedzieć
Szli krzycząc:
szli-krzycząc-polska-polska-wtem-bóg-z-mojżeszowego-pokazał-ę-krzaka-spojrzał-na-te-krzyczą-i-zapytał-jaka
Co mnie obchodziła Polska! Co to było - Polska? -Gunter Grass
co-mnie-obchodziła-polska-co-to-było-polska