Literatura to sumienie naszego świata.


literatura-to-sumienie-naszego-świata
iwanicki eugeniuszliteraturatosumienienaszegoświatasumienie naszegonaszego świataliteratura to sumieniesumienie naszego świataliteratura to sumienie naszegoliteratura to sumienie naszego świata

Przyczyną niesmaku naszego i niezadowolenia ze świata nie są ludzie, tylko my sami.La literatura no puede reflejar todo lo negro de la vida. La razón principal es que la literatura escoge y la vida no.Największą instancją ludzką jest sumienie, głos Boży człowiekowi za sędziego dany. Jeżeli sumienie cię usprawiedliwia - niewinnyś.Sumienie: Niejedno sumienie martwe ma korzenie.Doskonałość nie należy do naszego świata. Jest czymś innym niż ten świat. Przychodzi skądinąd...Naga prawda nie pasuje już do naszego świata, odkąd ojciec Adam sprawił sobie pierwsze ubranie.