Logika jest anatomią myślenia.


logika-jest-anatomią-myślenia
john lockelogikajestanatomiąmyślenialogika jestjest anatomiąanatomią myślenialogika jest anatomiąjest anatomią myślenialogika jest anatomią myślenia

Współczesna anatomia: wszędzie plecy i boki. -Zbigniew Waydyk
współczesna-anatomia-wszędzie-plecy-i-boki
Najlepszą obroną przed logiką jest ignorancja. -Kehlog Albran
najlepszą-obroną-przed-logiką-jest-ignorancja