Logika jest komodą, zawierającą pożyteczne narzędzia i wiele zbędnych.


logika-jest-komodą-zawierającą-pożyteczne-narzędzia-i-wiele-zbędnych
charles caleb coltonlogikajestkomodązawierającąpożytecznenarzędziawielezbędnychlogika jestjest komodązawierającą pożytecznepożyteczne narzędzianarzędzia ii wielewiele zbędnychlogika jest komodązawierającą pożyteczne narzędziapożyteczne narzędzia inarzędzia i wielei wiele zbędnychzawierającą pożyteczne narzędzia ipożyteczne narzędzia i wielenarzędzia i wiele zbędnychzawierającą pożyteczne narzędzia i wielepożyteczne narzędzia i wiele zbędnych

Co nie jest pożyteczne dla roju, nie może być tak samo pożyteczne dla pszczoły.Cierpienie w ser­cu ślad zbyt wiele łez by przy tym trwać Wolność da­rowa­na znow bez słów bez zbędnych słów Zaprawdę powiadam wam kłamstwo jest niekiedy pożyteczne.Logika jest anatomią myślenia.Logika serca jest niedorzeczna.Logika snu jest przejściowym szaleństwem.