Lojalność naszej układnej natury nie jest nieczuła na urok autorytetu.


lojalność-naszej-układnej-natury-nie-jest-nieczuła-na-urok-autorytetu
bruno schulzlojalnośćnaszejukładnejnaturyniejestnieczułanaurokautorytetulojalność naszejnaszej układnejukładnej naturynatury nienie jestjest nieczułanieczuła nana urokurok autorytetulojalność naszej układnejnaszej układnej naturyukładnej natury nienatury nie jestnie jest nieczułajest nieczuła nanieczuła na urokna urok autorytetulojalność naszej układnej naturynaszej układnej natury nieukładnej natury nie jestnatury nie jest nieczułanie jest nieczuła najest nieczuła na uroknieczuła na urok autorytetulojalność naszej układnej natury nienaszej układnej natury nie jestukładnej natury nie jest nieczułanatury nie jest nieczuła nanie jest nieczuła na urokjest nieczuła na urok autorytetu

Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury
Urok pierwszej miłości polega na naszej niewiedzy, że to się może kiedyś skończyć. -Benjamin Disraeli
urok-pierwszej-miłoś-polega-na-naszej-niewiedzy-że-to-ę-może-kiedyś-skończyć
Urok pier­wszej miłości po­lega na naszej niewie­dzy, że to się może kiedyś skończyć. -Benjamin Disraeli
urok-pier­wszej-miłoś-po­lega-na naszej-niewie­dzy-że to ę-może-kiedyś-skończyć
Kobieta opanowana namiętnością nie dba o lojalność, a mniej jeszcze o zdrowy rozsądek. -Romain Rolland
kobieta-opanowana-namiętnośą-nie-dba-o-lojalność-a-mniej-jeszcze-o-zdrowy-rozsądek
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury